Natłok banerów reklamowych

Nowa Ustawa krajobrazowa uporządkuje przestrzeń publiczną

Obowiązująca od niedawna w polskim prawie Ustawa krajobrazowa, a właściwie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015 r., zwana też czasem Ustawą reklamową, wprowadza istotne zmiany, które z pewnością w niedalekiej przyszłości uporządkują naszą przestrzeń publiczną. Ustawa stawia wyzwania wszystkim firmom związanym z reklamą zewnętrzną, w tym również firmie Plakart.

Nowa Ustawa krajobrazowa daje spore pole do popisu jednostkom samorządowym, które będą mogły precyzować, w jaki sposób reklama będzie mogła wpisywać się w miejscowy krajobraz, by nie szpecić. Liczymy na to, że w Warszawie i innych miastach Polski, dzięki radnym bylejakość w reklamie przejdzie do historii.

Dzięki nowym przepisom, do zadań gmin od 11 września 2015 roku została włączona możliwość:

  • Określania zasad umieszczania obiektów reklamowych,szpecące reklamy
  • Wprowadzania zakazów umieszczania reklam,
  • Określania ilości oraz wielkości szyldów na budynkach,
  • Precyzowania szczegółowych warunków umieszczania szyldów na budynkach.

Takie regulacje będą mogły być wprowadzone także odnośnie:

  • Tablic,
  • Ogrodzeń,
  • I innych obiektów małej architektury.

Co ważne, zgodnie z treścią nowej Ustawy krajobrazowej do objętych wcześniejszą regulacją budowli ustawodawca dodał obiekty, które nie są trwale złączone z ziemią, na których umieszczane były do tej pory reklamy.

Co to oznacza dla klientów producentów reklam zewnętrznych?

Ustawa, w której tworzeniu duży udział miała Prezydent Warszawy, dla klientów korzystających z firm oferujących reklamy zewnętrzne oznacza konieczność dostosowania się do nowych przepisów, włącznie z przepisami lokalnymi. Przy czym:

  • Istniejące już obiekty budowlane (wzniesione przed dniem wejścia w życie lokalnej uchwały) nie będą wymagały dostosowania (będzie jednak taka możliwość na koszt gminy);
  • Właściciele budowli wzniesionych po wejściu w życie uchwał poszczególnych rad gmin będą mieli na dostosowanie się do nich 12 miesięcy.

Niedostosowanie się do nowych przepisów, grozić będzie wysokimi karami pieniężnymi, które w ustawie zostały jasno określone i od teraz będą łatwiej egzekwowane.

Innym, ważnym elementem tej ustawy będzie między innymi konieczność wykonywania przez gminy tak zwanych audytów krajobrazowych charakteryzujących lokalny krajobraz, co najmniej co 20 lat.

Podobnie jak w przypadku konieczności uwzględniania przy wszelkiego rodzaju inwestycjach planów zagospodarowania przestrzennego, tak i w temacie reklamy, podmioty starające się o umieszczenie ich na przestrzeniach otwartych, będą musiały dostosować się do wymogów wynikających z audytu.

 

Specjaliści Plakart otwarci na zmiany

Jesteśmy organizacją w pełni świadomą obowiązujących przepisów, a nasze poczucie estetyki przestrzeni publicznej jest każdego dnia doceniane przez nawet najbardziej wymagających Zleceniodawców. Świadczyliśmy, świadczymy i będziemy świadczyć usługi najwyższej jakości, bez względu na zmieniające się przepisy.